معاون پژوهشي وزارت علوم در حالي که اين وزارتخانه را متولي پژوهش مي داند، گفت: در حال حاضر مديريت پژوهش در معاونت علمي رياست جمهوري صورت مي گيرد و براي احياي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بايد در ابتدا اين تناقضات در سطح هيئت دولت رفع شود.

دکتر منصور کبگانيان در حاشيه نخستين هم انديشي روساي دانشگاههاي کشور و هيئت حمايت از کرسيهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص برنامه هاي وزارت علوم براي راه اندازي شورا عالي علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به ابلاغ آن از سوي مجلس به دولت، گفت:" خوشبختانه اين مصوبه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس و از مجلس به دولت ابلاغ شده اما هر زمان که رياست جمهور به وزارت علوم ابلاغ کند و موانع اجرايي کار رفع شود اقدامات لازم در اين خصوص انجام خواهد شد."

وي با اشاره به برخي موانع موجود که براي احياي شوراي عالي عتف بايد برطرف شود گفت: "ما در سالي هستيم که نهادهاي مختلفي در علم و فناوري فعال شده اند. يک سال و نيم از فعاليت بسيار موفق شوراي عالي عتف گذشته است که در جلسات آن با هم انديشي تمامي دستگاههاي اجرايي بسياري از اسناد در رابطه به پژوهش کشور تدوين شد."

دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اضافه کرد: "در تدوين نقشه نيز از ثمره بحثهاي شوراي عالي علوم، تحقيقات استفاده و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد."

وي اظهار داشت: "کار به خوبي پيش مي رفت اما اکنون به دليل توقف بايد زير ساختها براي احياي شورا فراهم شود."