عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با تشریح چالش‌ها و مشکلات جدی حوزه تحقیقات کشاورزی کشور اظهار داشت: مدیران دولت آینده در وزارت ‌جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با شرایط سختی برای اداره و هدایت تحقیقات کشاورزی کشور مواجه هستند که اگر با عزم جدی و با قید فوریت برای تغییر اساسی وضعیت موجود اقدام نشود، سرنوشتی جز روند رو به نابودی تحقیقات کشاورزی قابل تصور نخواهد بود.

دکتر فرامرز علی‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار پژوهشی ایسنا با اشاره به این که بخش کشاورزی با سهم 17 درصدی در تولید ناخالص داخلی، 23 درصدی در اشتغال، 35 درصدی در صادرات غیر نفتی و 85 درصدی در تامین نیاز غذایی جامعه از بخش‌های کلیدی کشور بوده و نقشی حیاتی در فرآیند توسعه ملی دارد، اظهار داشت: با توجه به آغاز کار دولت جدید و رویکرد دولت مبنی بر اعتدال و تدبیر در امور نیازی مبرم به تغییر بنیادی رویکرد دولت به بخش کشاورزی احساس می‌شود. از مولفه‌های اصلی رویکرد اعتدال و تدبیر، تکیه بر عقل جمعی به خصوص بهره‌گیری از نظرات نخبگان جامعه در بخش‌های مختلف برای نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است که چند صباحی است از پیکره مدیریت کشور رخت بربسته است.

وی با بیان این که سرمایه‌گذاری در امر پژوهش، اصلی‌ترین راهکار شکوفایی اقتصاد و تولید مبتنی بر توانمندی داخلی است و توفیق در اقدامات توسعه‌یی بدون تکیه بر تحقیقات توانمند و مقتدر میسر نیست، تصریح کرد: تحقیقات کاربردی کشاورزی به عنوان بزرگترین مجموعه علمی کشور با بیش از دو هزار عضوهیات علمی و پشتوانه بیش از یک قرن فعالیت منسجم و تشکیلاتی از تاثیرگذارترین ارکان توسعه و پیشرفت کشاورزی کشور است.