جهت تماس با مدیریت اندیشگاه شریف با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:
09362831794

یا به این ایمیل پیغام بفرستید:
mirzaaminy at this: Gmail . com
mirzaamini at this: SharifThinkTank . ir