اندیشگاه شریف

آینده پژوهی

Entries feed

مطالعه تطبیقی انقلاب در امور نظامی (RMA)

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

ظهور سیاست ذهن گرا

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

ديده‌باني فناوري‌هاي نوظهور

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

مطالعات تطبیقی پارادایم‌های آینده

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

تحلیل انقلاب جهانی فناوری در افق 2020 میلادی

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

معرفی پارادایم: مفاهیم، انواع، فرآیند تغییر

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

فناوری نرم و نسل چهارم آینده‌‌نگاری فناوری

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

مطالعه تطبيقي چشم‌انداز صنايع در كشورهاي مختلف جهان

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

الگوی پیش‌بینی نوآوری‌ها

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

مطالعه آينده فناوري اطلاعات و ارتباطات

طرح فراسازمانی فاوا

تدوین چشم‌انداز 20 ساله مناطق روستايي كشور

سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

مسیرنماهای علوم و فناوری

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

هوشمندي استراتژيك در سياست‌گذاري‌های علوم و فناوري

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

Powered by